مقالات

شروط ۱۲ گانه ازدواج

شروط ۱۲ گانه ازدواج
 • اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را ندهد.
 • اگر زن بتواند سوء رفتار مرد (فحش دادن، توهین، کتک زدن و یا تهدید) را اثبات کند.
 • اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
 • اگر مرد دیوانه باشد و امکان برهم زدن عقد وجود نداشته باشد.
 • مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
 • محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
 • اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
 • غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
 • محکومیت مرد به هر جرم و مجازات.
 • بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
 • مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
 • ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.

ظروف کرایه

حق تعیین مسکن در سند ازدواج

زمانیکه میخواهند سند ازدواج را تنظیم کنند، زن میتواند برای خود حق تعیین مسکن را در نظر بگیرد.

اگر زن حق تعیین مسکن داشته باشد، میتواند به مرد بگوید که مثلا در شهر تهران باید خانه فراهم کنی. اگر مرد بخواهد در شهر دیگری بدون رضایت زن خانه بگیرد، زن میتواند به آنجا نرود و نفقه خود را هم مطالبه کند.

حق کار در ازدواج

در صورتیکه زن در سند ازدواج برای خود حق کار را قید کند، میتواند به هرکاری میخواهد، اشتغال داشته باشد.

به هیچ عنوان مرد نمیتواند بعد از ازدواج، مانع از کار کردن زن شود.

ظروف کرایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *