مقالات

ژانویه 11, 2020
ظروف کرایه

دسته‌گل خواستگاری

خواستگاری روزیست که خانواده پسر به منزل دختر می‌روند و برای جلب رضایت دختر و خانواده او اقدام می‌کنند. هر خاطره ای از این روز در […]
ژانویه 11, 2020
ظروف کرایه

ظروف کرایه سفالی

سفال به عنوان قدیمی ترین ظرف غذا از گذشته های خیلی دور بطور مستمر تولید و استفاده می شود. بررسی های تاریخی نشان می دهد، انسان […]
ژانویه 11, 2020
ظروف کرایه

ظروف بامبو

امروزه ظروف چوبی بامبو به یکی از مباحث اصلی در میان آشپزان و کارشناسان آشپزخانه و تغذیه تبدیل شده است. بسیاری از مردم معتقدند این ظروف […]
ژانویه 11, 2020
ظروف کرایه

ظروف کرایه چینی

ظروف کرایه چینی زرین طیف وسیعی ازمرغوبترین ظروف چینی سخت راشامل می شود که درقالب پیکره های متفاوت و تحت سختگیرانه ترین سیستم های کنترل کیفیت […]