مقالات

ژانویه 21, 2020
ظروف کرایه

حنا بندان

ظروف کرایه تشریفات را از ما بخواهید. مراسم حنابندان که آخرین رسم از آداب عروسی ایرانی می باشد، جشنی است که در واقع به خاطر خداحافظی […]
ژانویه 21, 2020
ظروف کرایه

نکات قبل از انتخاب باغ

ظروف کرایه تشریفات را از ما بخواهید. یکی از مناسب ترین کارهایی که عروس و داماد قبل از انتخاب باغ عروسی باید انجام دهند، تهیه لیستی […]
ژانویه 21, 2020
ظروف کرایه

تاریخچه حلقه ازدواج

ظروف کرایه تشریفات را از ما بخواهید. بی شک درباره ی پیشینه ی حلقه اطلاعات درست و موثقی در دست نیست. در اغلب منابع خاستگاه اصلی […]
ژانویه 21, 2020
ظروف کرایه

عکاسی عروسی

ظروف کرایه تشریفات را از ما بخواهید. تنها زمان کوتاهی از اختراع دوربین عکاسی نگذشته بود که اولین عکس عروسی در مراسم ازدواج ملکه ویکتوریا و […]